Klagebehandling

Fender Claims Services as har i tråd med Finanstilsynets retningslinjer etablert rutiner for klagebehandling.

Definisjon av klage:
Et uttrykk for misnøye adressert til en forsikringsgiver fra en person vedrørende forsikringsavtalen eller den service han/ hun har mottatt.
Klagebehandling avviker fra skadebehandling, og også fra enkle henvendelser vedrørende forsikringsavtalen, informasjon og klargjøring.

Klager velger selv hvorledes en klage skal fremmes, men det enkleste er
å klikke på denne linken og sende klagen via mail

Velges brev er postadressen; Fender Claims Services, Markeveien 1B, 5012 Bergen.
En klage bør inneholde så mye fakta som mulig vedrørende grunnlaget for klagen.
Selskapet vil imidlertid kontakte klager for å innhente evt tilleggsinformasjon.

Nærmere informasjon om EUs klageregler som danner grunnlaget for Finanstilsynets retningslinjer finnes her