Skadebehandling / Claims handling

Selskapet tilbyr skadebehandlingstjenester innen de fleste forsikringsbransjer, med hovedfokus på Sjø- og Transportforsikringer.
Foruten gruppens egne ansatte besitter selskapet et verdensomspenend kontaktnett som kan bistå med:

  • Hjelp ifm krav mot Assurandører/Forsikringsselskap
  • Pre-entry befaring av utsatte forsikringsrisker, f.eks. lastsikring.
  • Taksering og oppgjør av forsikringsskader
  • Regresser mot skadevolder og aktuelle ansvarassurandører