Skadebehandling / Claims handling

Selskapets primære arbeidsfelt er skadebehandlingstjenester (Claims handling og Claims adjusting), innen Sjø- og Transportforsikrings og beslektede fagområder.

Fender Claims er approved by Lloyd’s som Third Patry Claims Administrator (TPA) på vegne av internasjonale Assurandører, og selskapet foretar skadebeandling for diverse Assurandører/Forsikringsselskap.
Foruten gruppens egne ansatte besitter selskapet et verdensomspennende kontaktnett som kan bistå med:

  • Hjelp ifm krav mot Assurandører/Forsikringsselskap
  • Pre-entry befaring av utsatte forsikringsrisker, f.eks. lastsikring.
  • Taksering og oppgjør av forsikringsskader
  • Regresser mot skadevolder og aktuelle ansvarassurandører
  • For melding om skade:  klikk her