Skadebehandling / Claims handling

Selskapet tilbyr skadebehandlingstjenester (Claims handling og Claims adjusting), innen Sjø- og Transportforsikrings bransjene.

Fender Claims er approved by Lloyd’s som Claims Adminisitrator og har Claims Administrator Agreement (TPA) med diverse Lloyd’s syndicater (oppgis på forespørsel).
Foruten gruppens egne ansatte besitter selskapet et verdensomspennende kontaktnett som kan bistå med:

  • Hjelp ifm krav mot Assurandører/Forsikringsselskap
  • Pre-entry befaring av utsatte forsikringsrisker, f.eks. lastsikring.
  • Taksering og oppgjør av forsikringsskader
  • Regresser mot skadevolder og aktuelle ansvarassurandører
  • Melding om skader, klikk her