Maritime Law

h_fagomrader

Sjørett

Rådgivning og assistanse innen sjøretten

Fender Claims bistår norske og utenlandske klienter i sjørettslige spørsmål.