International Trade

International Trade

Internasjonal handel

Bistand ved inngåelse og fortolkning av kjøp-/salg- og transportavtaler.

Internasjonal handel er en sentral del av firmaets virksomhet, og vi har lang erfaring med å yte bistand i denne forbindelse, og da særlig bistand knyttet til valg av hensiktsmessige salgs- og leveringsbetingelser (inkl valg av passende Incoterms).