Velkommen til Fender Claims

Fender Claims Services AS (FCL), leverer skadebehandling- og rådgivningstjenester til næringslivet, privatmarkedet og offentlig virksomhet.  Hovedtyngden av våre tjenester ligger innenfor sjøretten/transportretten (sjøtransport, veitransport, flyfrakt), sjøforsikringsretten og den internasjonale handelsretten.
Fender Claims inngår i Fender Gruppen sammen med Fender Marine

Fender Claims har særlig kompetanse innenfor følgende saksområder:

  • Skadeoppgjør – alle forsikringsbransjer, med hovedfokus på Sjø-, Kasko- og Transportforsikring
  • Generell sjørett og alminnelig transportrett, herunder lasteskadekrav
  • Kontrakts- kjøpsrett med fokus på vare-/transportkjøpet
  • Incoterms og andre leveringsbetingelser
  • Tolking og revisjon av forsikringsvilkår
  • Fraktavtaler (c/p og b/l)
  • Berging/bergelønn
  • Kollisjoner
  • Fender Claims har et nært samarbeid med utvalgte advokatkontor. Samarbeidet sikrer at de tjenester vi leverer er av en høy faglig standard. Fender Claims drar også veksler på sitt nettverk av samarbeidspartnere i inn- og utland.